Γεωργία Μάλαμα Πατησίων 4 τηλέφωνο 210 3816008

Γιάννης Μπαχαρίδης Κωνστανινουπόλεως 223 68200 Ορεστιαδα

τηλέφωνο 2552026990