Το thraki Νεα, επιτρέπει την αναπαραγωγή πρωτότυπου δημοσιογραφικού υλικού υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση βίντεο από τηλεοπτικά κανάλια, για διάρκεια μεγαλύτερη των 5 δευτερολέπτων, χωρίς να υπάρχει προηγουμένως επικοινωνία με το δημιουργό του βίντεο.