Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού του ΣΔΕ Αλεξανδρούπολης με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή του στις ανάγκες των εκπαιδευομένων

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού του ΣΔΕ Αλεξανδρούπολης με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή του στις ανάγκες των εκπαιδευομένων

Στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης του Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσω του προγράμματος ΕRASMUS+, το ΣΔΕ Αλεξανδρούπολης υλοποίησε σχέδιο με τίτλο:...Read more